Eng | 中文
follow SINE
follow SINE

Cryo Banana Plug P/G

冷凍蕉頭 (鉑金/黃金)

冷凍蕉頭 (鉑金/黃金)

Cryo Banana-G 特厚紫銅加黃金 ( 全冷凍處理 )
Cryo Banana-P 特厚紫銅加鉑金 ( 全冷凍處理 )
    特點:
  • 紫銅+特厚鍍金
  • -196゚C 超低溫冷凍處理
  • 最簡單的方法來升級您的喇叭線
  • 最大接入線徑:8 AWG / 3.3mm (直徑) 
規格:
免焊
每包8件